گالری تصاویر آرشیو بانک صوت کتابخانه ارتباط با ما صفحه اصلی
 
بانک صوت > سخنراني های حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی > شرح حديث شریف عنوان بصري
  تعداد نمایش در صفحه: ترتیب نمایش:

جلسه شصت و سوم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
19 شوال 1422ه ق :تاریخ
موضوع: ازجمله مهمترین وظائف حکومت اسلامی تأمين امنيت اخلاقي می باشد. فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – يكي از مهم‌ترين و بنيادي‌ترين مسائل در حكومت اسلامي تأمين امنيت اخلاقي براي تمام اقشار جامعه مي‌باشد. 2 – يكي از معجزات اميرالمؤمنين عليه السلام نامه ايشان به مالك اشتر مي‌باشد كه حاوي نكات بسيار دقيق و ارزنده‌اي مي‌باشد. 3 – قرآن كريم غايت و مقصود از ارسال رسل و انبياء را تزكيه و تربيت نفوس و اقامۀعدل مي‌داند. 4 – مقايسه‌اي ميان ديدگاه و نگرش الهيون و رئاليست‌ها نسبت به انسان در قبال ديدگاه ماترياليست‌ها و قائلين به اصالت ماده. 5 – در حكومت انبياء الهي تأمين عدالت اجتماعي و مالي و جاني و غيره بعنوان مقدمه براي تأمين عدالت و امنيت اخلاقي مي‌باشد. 6 – اميرالمؤمنين علیه السلام در نهج‌البلاغه هدف از بعثت پيامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم را ارتقاء روح و شكوفايي عقول و استعدادهاي مردم بيان مي‌كنند. 7 – مرحوم حداد رضوان الله عليه مي‌فرمودند: ما در مرتبه‌اي هستيم كه جبرئيل امين قدرت تصور وتخيل آن مرتبه را ندارد. 8 – اختيار و آزادي مطلق انسانها آنگونه كه در دموكراسي كشورهاي غربي رائج است مانع از رشد و تكامل قوۀ عاقله و ابعاد وجودي انسانهاست.
: چکیده
1370
: تعداد بازدید

جلسه شصت و چهارم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
4 ذی القعده 1422ه ق :تاریخ
موضوع: رعايت نظم و تدبير در امور فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة .العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – متقن‌ترين و راقي‌ترين اقسام حكومت‌ها در طول تاريخ، حكومتي است كه بر اساس محوريت توحيد و حق مي‌باشد. 2 – نقص و عدم تكامل معرفت بشري در تدوين و وضع قوانين. 3 – در حكومت انبياء الهي و ائمه هر يك از قوانين بدون دخالت جنبه‌هاي نفساني و مصلحت‌انديشي‌ها از مبدأ وحی و ولايت اتخاذ و بيان مي‌شود. 4 – بيان حكايتي مبني بر تحقق حقيقت معناي ولايت در وجود علّامه طهراني. 5 – در حالي كه پايه و نظام عالم تكوين و تشريع بر اساس نظم و تدبير مي‌باشد چگونه امام صادق عليه السلام تحقق معناي عبوديت را در عدم تدبير عبد مي‌دانند. 6 – توضيحي راجع به عالم تكوين و تشريع. 7 – تك تك انسانها قابليت عبور و طي مراحل كماليه از ادراك مقام اسماء و صفات كليه و رسيدن به مقام ذات پروردگار را دارا مي‌باشند. 8 – مقايسه‌اي ميان ديدگاه و نگرش عرفاي الهي و افراد عادي نسبت به عالم هستي و جريانات آن.
: چکیده
1390
: تعداد بازدید

جلسه شصت و پنجم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
20 ذی القعده 1422ه ق :تاریخ
موضوع: تعهد و التزام در روابط فردي و اجتماعي. فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – يكي از مسائل بسيار مهم در راه سیروسلوك الهي مسأله تدبير و نظم و تعهد نسبت به امور اجتماعي می باشد. 2 – سلوك بمعناي انطباق نفس با واقعيت‌ها و مسائل فطري مي‌باشد. 3 – ذكر برخي از بيانات مرحوم علّامه طهراني در ارتباط با وظائف و مسؤوليت‌هاي شيعه در ذيل آيه 54 سورة مبارکۀمريم. 4 – آنچه موجب رشد و كمال سالك مي‌شود صرف انجام دادن ظاهری تکالیف نمي‌باشد بلكه پايبندي به تعهدات اخلاقي و شرعي موجب رشد و ارتقا او مي‌شود. 5 – رعايت كمال احترام نسبت به قبرستان بقيع واجب مي‌باشد چرا كه قطعه قطعه آن حكم حرم امام عليه السلام و محل دفن وليّ از اولياي الهي است. 6 – سبزه‌كاري و گل‌كاري قبرستان‌ها خلاف سنت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم مي‌باشد. 7 – قبرستانها بايد به گونه‌اي باشد كه موجب عبرت و تنبيه انسانها و قطع تعلقات ايشان از دنيا شود. 8 – پيامبر اكرم فرمودند: رحم الله من عمل عملاً صالحاً فاَتقنه. 9 – اولياء الهي نسبت به هر شخص متناسب با اشتغال او بهترين و متقن‌ترين توصيه‌ها را مي‌كنند. 10 – يكي از مهم‌ترين و پراهميت‌ترين مسائلي كه براي سالك راه الهي وجود دارد مسأله يقين و استحكام نسبت به راهي است كه آنرا طي مي‌كند.
: چکیده
1296
: تعداد بازدید

جلسه شصت و ششم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
2ذی الحجه 1422 ه ق :تاریخ
موضوع: نظام تربيتي و تكاملي انسان بر اساس حفظ ظاهر و توجه به باطن می باشد. فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – محور همۀ امور در كارها و اشتغالات افراد بايد بر اساس محوريت توحيد و حق باشد. 2 – نظام تكاملي عالم وجود بر اساس حفظ باطن بواسطه پوشش ظاهر است. 3 – مرد بدون در اختيار گرفتن همسر نمي‌تواند به اهداف و مراتب كمالي كه هدف از خلقت اومی باشد برسد. 4 – تفسير آيۀ 21 از سورۀمبارکۀ روم: و من آياته اَن خلق لكم من اَنفسكم اَزواجاً لتسكنوا اليها. 5 – تفسير آيۀ 10 و11 سورۀ مبارکۀ نبأ: وجعلنا الليل لباساً و جعلنا النهار معاشاً. 6 – تأكيد مرحوم علّامه طهراني بر عدم خروج زن از منزل در هنگام شب بدليل آثار سوء نفساني. 7 – تفسير اين بيت ازخواجه حافظ شيراز رحمةالله علیه: روز در كسب هنر كوش كه هي خوردن روز دل چو آينه در زنگ ظلام اندازد 8 – نظام تربيتي و تكاملي پروردگار متعال براي انسان بر اساس حفظ ظاهر و توجه به باطن در دو مرتبه شب و روز مي‌باشد. 9 – مرحوم علّامه طهراني مي‌فرمودند: انسان در شب بايد از جلوات و فيوضات رباني پروردگار اخذ كرده و در روز آنها را در ارتباطات و اشتغالات خود به منصّۀ بروز و تحقق برساند. 10 – همۀ توفيق‌ها و موفقيت‌هاي انسانها در عرصه‌هاي مختلف فردي و اجتماعي به سبب لطف و عنايت و توجه پروردگار مي‌باشد.
: چکیده
1327
: تعداد بازدید

جلسه شصت و هفتم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
16 ذی الحجه 1422 ه ق :تاریخ
موضوع: كيفيت محور قرار دادن توحيد و حق در امور فردي و اجتماعي. فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 بيان ديدگاه مكتب عرفان در ارتباط با كيفيت برخورد و قضاوت و اشتغال افراد با مسائل روزمره و مسائل اجتماعي. 2 ارتباط تنگاتنگ ميان عرفان و فقه. 3 آنچه بعنوان مبنا و پايه اساسي در روابط فردي و اجتماعي انسانها و نگرش آنها نسبت به حكومت اسلامي مورد لحاظ قرار مي‌گيرد محوريت توحيد و حق مي‌باشد. 4 محور قرار گرفتن حقيقت توحيد در همۀ امور و اشتغالات به چه معنا مي‌باشد و چگونه امكان‌پذير خواهد بود. 5 توضيحي راجع به حقيقت معناي مراقبه و مشارطه و محاسبه در مكتب عرفان. 6 توضيحي راجع به فرمايش دُرربار امام حسن مجتبي عليه السلام در ارتباط با تصحيح ديدگاه افراد نسبت عالم دنيا و آخرت: واعمل لدنياك كانك تعيش اَبداً و اعمل لِآخرتك كانك تَموتُ عذاً. 7 بيان حقيقت معناي احرام بستن در سفر معنوي حج و وجه مشابهت آن با روز قيامت. 8 تفسير آيه 2 سورۀ مباركه حج:( وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى‏ وَ ما هُمْ بِسُكارى‏) 9 ذكر خواب بسيار عجيب مرحوم علّامه طهراني در ارتباط با يكي از افراد مبني بر عدم قدرت و توان او نسبت به عبور از موانع و مواقف آن عالم. 10 تطبيق فرمايش امام حسن مجتبي عليه السلام بر عملكرد مرحوم علّامه طهراني در طول حيات خويش و نگرش ايشان.
: چکیده
1333
: تعداد بازدید

جلسه شصت و هشتم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
30 ذی الحجه 1422 ه ق :تاریخ
موضوع: لزوم اهتمام و پایبندی نسبت به تعهدات والتزامات. فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – كليۀ شروط و تعهداتي كه افراد در ضمن عقد لازم يا غير آن مي‌كنند شرعاً واجب است كه بر طبق آن عمل كنند. 2 – امام حسن مجتبي عليه السلام مي‌فرمايند: واعمل لدنياك كانك تعيش ابداً واعمل لآخرتك كانك تموت غداً. 3 – ذكر حكايتي از مرحوم علّامه طهراني مبني بر شدت اهتمام ايشان نسبت به رسيدگي و برآوردن حاجات مؤمنين. 4 – افرادي كه نسبت به تعهدات خود با ديگران اهتمام و توجه ندارند نسبت به مسائل سلوكي هم ابداً رشد و ترقي نخواهند داشت. 5 – اهتمام و توجه افراد نسبت به اداي حقوق الهي از اهتمام ايشان در بدست آوردن مايحتاج زندگي بايد بيشتر باشد. 6 – تصرف خودسرانه افراد در مصرف خمس و زكاة حرام مي‌باشد و برءالذّمة نمي‌باشد. 7 – پاسخ قاطع و متقن مرحوم علّامه طباطبائي به افرادي كه مخالف تدريس فلسفه و قائل به صرف وجوهات شرعيه در موارد خاص بوده‌اند. 8 – تأكيد بيشمار روايات مبني بر اداء حج واجب و اينكه شخصي كه بدون انجام حج واجب از دنيا برورد به دين يهود يا نصاری از دنيا رفته است.
: چکیده
1310
: تعداد بازدید

جلسه شصت و نهم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
21 محرم 1423 ه ق :تاریخ
موضوع: تعهد و التزام به حقوق الهي و خلقي. فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – هر يك از انسانها در ارتباط با قضايا و مسائل اطراف خود به دو جنبه خلقي و تكليفي و جنبۀ تقدير و مشيت الهي را باید نظرداشته باشند. 2 – در نظام تربيتي اسلام يك مسأله وجود دارد وآن رسيدن به بالاترين نقطه كمال در همۀ ابعاد عبادي، اقتصادي، نظامي، علمي، تكنيكي و... مي‌باشد. 3 – پايه و اساس مكتب عرفان و سلوك الهي بر انجام امور بر طبق نظم و منطق صحيح و به بهترين شكل ممكن مي‌باشد. 4 – سخن امام محمد باقر عليه السلام مبني بر كيفيت تعامل افراد با يكديگر در زمان ظهور امام زمان عليه السلام. 5 – از جمله مسائلي كه بدست فراموشي سپرده شده است مسأله تعهد و التزام به حقوق الهي و خلقي مي‌باشد. 6 – مرحوم علّامه طهراني مي‌فرمودند: اگر كسي ساليان دراز را در طلب رسيدن به استاد خبير و كامل طي كرده باشد زيان نكرده است. 7 – فلسفه هجرت مرحوم علّامه طهراني به مشهد مقدس و تأليف دورۀ معارف اسلامي از زبان ايشان. 8 – اهتمام و سعي بليغ مرحوم علّامه طهراني در تأليف دورۀ معارف اسلامي.
: چکیده
1231
: تعداد بازدید

جلسه هفتادم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
6 صفر 1423 ه ق :تاریخ
موضوع :کیفیت تنظیم روابط و ارتباطات در محیط داخل وخارج منزل. فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 اساس محوريت احكام اسلام و معارف الهي بر اساس مسأله توحيد مي‌باشد. 2 – ذكر قضيه‌اي مبني بر عملكرد يكي از اساتيد معروف اخلاق. 3 – مرحوم علّامه طهراني پس از بيست و دو سال تلاش و سعي بليغ در نشر معارف اسلامي و تنظيم امور اجتماعي در تهران و مسجد قائم به امر استاد خويش رهسپار مشهدمقدس مي‌شوند. 4 – انتقاد ناصحيح برخي افراد از مرحوم علّامه طهراني مبني بر عدم ورود و دخالت ايشان در مسائل اجتماعي و تربيتي. 5 – مرحوم علّامه طهراني مي‌فرمودند: نماز را بايد در اول وقت بجا آورد و تأخير نماز براي جمع شدن مأمومين و مريدان صحيح نمي‌باشد. 6 – عدم تعلق و وابستگي مرحوم علّامه طهراني به امور مسجد و مريدان پس از بيست و دو سال رنج و سختي و سعي و تلاش بي حد و حصر در تربيت شاگردان و احياء امور مسجد. 7 – مطالب و بيانات اولياء الهي اختصاص به گروه خاصي نداشته و براي هدايت و نورانيت همۀ انسانها در اَقصي نقاط عالم مي‌باشد. 8 – مرحوم علّامه طهراني مي‌فرمودند: روزي خواهد رسيد كه افراد در اقصي نقاط عالم با خواندن كتب حقير قلبشان به نور ايمان منوَّر و شيعه علي بن ابيطالب خواهند شد. 9 – مرحوم علّامه طهراني مي‌فرمودند: من در سويدا و اعماق وجود خويش همواره از خدا خواسته‌ام كه تمام وجود خود و مقامات عرفاني از فناء و بقاء بالله را براي هدايت مردم و تأييد دينت فدا كنم. 10 – چگونه انسان مي‌تواند دريابد كه در اعمال و كارهاي خود خلوص دارد یا ندارد؟
: چکیده
1355
: تعداد بازدید

جلسه هفتاد و یکم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
18ربیع الاول 1423ه ق :تاریخ
موضوع: كيفيت تنظيم روابط در داخل منزل و حقوق والدين و فرزندان نسبت به يكديگر. فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 كم‌ترين حقي كه افراد جامعه نسبت به حكومت دارا مي‌باشند تأمين امنيت جاني، مالي، اقتصادي، مبارزه با ظلم و بي‌عدالتي و اصلاح و بهبود اوضاع ظاهري افراد مجتمع مي‌باشد 2 پيامبر اكرم مي‌فرمايند: الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم 3 نقطۀ ضعف مرحوم مدرس غلبۀ جنبۀ رحمت و عطوفت ايشان بود كه منجر به ضربه زدن رضاخان به ايشان شد 4 مرحوم مدرس شخصيتي حرّ و آزاده، متقي و اهل علم و درايت بود 5 وظيفه اصلي حكومت اسلامي، تأمين امنيت اخلاقی و ارتقاء روحي و معنوي همة افراد جامعه مي‌باشد 6 وظيفه پدر، تأمين امنيت روحي و فراهم كردن زمينۀ برای رشد و تكامل روحي و معنوي، اهل خانواده مي‌باشد 7 ذكر قضيه‌اي از مرحوم شيخ فضل‌الله نوري، مبني بر چگونگي تأثير عوامل خارجي بر سرنوشت افراد 8 بر طبق فرمايش امام عليه السلام مقصود و منظور از بازگرداندن امانت به اهلش در آيه شريفه:« اهل خانواده و همسر و فرزند مي‌باشند» 9 مرحوم علّامه طهراني مي فرمودند: كسي كه بتواند خانواده خود را بر طبق آنچه كه رضاي خداوند و ائمه عليهم السلام است حركت دهد و از مسائل انحرافي و اخلاقي دور نگه دارد، بزرگ‌ترين جهاد در راه خدا را انجام داده است 10 ضعف و انحطاط اخلاقي ودورشدن از اصول فطري و انساني جوامع بشري، در عين پيشرفت ظاهری علوم علم و تكنولوژي 11 تسامح و تساهل در پايبندي به اصول اخلاقي و اسلامي به بهانۀ مخالفت با تحجّرگرايي 12 مرحوم علّامه طهراني همواره از رشد فهم و عقل افراد سؤال مي‌كردند نه از حالات نفساني و مقامات باطني 13 ذكر برخي از وظايف پدر نسبت به اهل خانواده 14 اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايند: زندگي سه قسمت دارد: 2 قسمت آن بر اغماض است و يك قسمت آن بر عفو
: چکیده
1399
: تعداد بازدید

جلسه هفتاد و دوم شرح حديث عنوان بصري

: نام
حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
1423ه ق :تاریخ
موضوع: اهميت تسميه و اسم‌گذاري درمکتب اسلام. فقره: قلت يا ابا عبدالله ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 يكي از حقوقي را كه فرزندان نسبت به والدين دارند مسأله اسم‌گذاري و تسميه مي باشد 2 كيفيت پيدايش اسامي در ملل و جوامع مختلف 3 غني‌ترين زبان‌ها داراي چه ويژگي‌هايي مي‌باشند؟ 4 هر يك از اسماء و صفات پروردگار، دلالت بر ظهور و جلوۀ خاصي از تجليات و حقائق، در وجود حضرت حق مي‌كند 5 اشتباه برخي از فلاسفه و حكماء در قائل بودن به عدم فرق بين اسامي پروردگار از نقطه نظر انتساب به پروردگار 6 تفسير آيه شريفه: ولله الاسماء الحسني فادعوه بها 7 اهميت دقت و توجه به معنا در هنگام اسم‌گذاري فرزندان 8 چرا امام حسين عليه السلام همۀ فرزندان خود را به نام علي تسميه‌گذاري كردند؟ 9 ذكر حكايتي مبني بر پاسخ متقن فردي به يكي از اهل تسنن بر اساس حديث «اِنّ اصحابي كالنّجوم» 10 سعي و تلاش بليغ معاويه در محو كردن اسم علي ابن ابي‌طالب و فضائل او از اذهان مردم 11 مراسم بزرگداشت و تجديد خاطره و احياء ذكر، اختصاص به ائمه معصومين عليهم السلام دارد 12 توضيحی راجع به فرمايش امام صادق عليه السلام: رحم الله مَنْ أحيي ذكرنا
: چکیده
1301
: تعداد بازدید


    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    

کلیه حقوق در انحصارپرتال متقین میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است

© 2008 All rights Reserved. www.Motaghin.com


Links | Login | SiteMap | ContactUs | Home
عربی فارسی انگلیسی