گالری تصاویر آرشیو بانک صوت کتابخانه ارتباط با ما صفحه اصلی
 
بانک صوت > سخنراني های حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی > شرح دعاي ابوحمزه ثمالي > شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري
  تعداد نمایش در صفحه: ترتیب نمایش:

جلسه اول شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیة الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
2رمضان1432 :تاریخ
فقره (وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ)
: چکیده
2687
: تعداد بازدید

جلسه دوم شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیة الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
4رمضان1432 :تاریخ
فقره (وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ)
: چکیده
2454
: تعداد بازدید

جلسه سوم شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیة الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
5رمضان1432 :تاریخ
فقره (وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ)
: چکیده
2474
: تعداد بازدید

جلسه چهارم شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیة الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
7 رمضان1432 :تاریخ
فقره( وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ)
: چکیده
2229
: تعداد بازدید

جلسه پنجم شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیة الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
8 رمضان1432 :تاریخ
فقره( وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ)
: چکیده
2317
: تعداد بازدید

جلسه ششم شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیة الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
10 رمضان1432 :تاریخ
فقره وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ
: چکیده
2265
: تعداد بازدید

جلسه هفتم شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیة الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
11 رمضان1432 :تاریخ
فقره( وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ)
: چکیده
2435
: تعداد بازدید

جلسه هشتم شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیة الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
12 رمضان1432 :تاریخ
فقره( وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ)
: چکیده
2294
: تعداد بازدید

جلسه نهم شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیة الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
14 رمضان1432 :تاریخ
فقره وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ
: چکیده
2360
: تعداد بازدید

جلسه دهم شرح دعاي ابوحمزه ثمالي سال 1432 هجري قمري

: نام
حضرت آیت الـله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی : سخنران
15 رمضان 1432ه.ق :تاریخ
فقره وَقَدْ رَجَوْتُ اَنْ لا تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتى فَحَقِّقْ رَجآئى وَاسْمَعْ دُعآئى يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ وَاَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ
: چکیده
2605
: تعداد بازدید


    1 2    

کلیه حقوق در انحصارپرتال متقین میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است

© 2008 All rights Reserved. www.Motaghin.com


Links | Login | SiteMap | ContactUs | Home
عربی فارسی انگلیسی